پلان جانمایی تجهیزات

پلان جانمایی تجهیزات

لیست تجهیزات موجود در پلان طرح:

  • مخازن ذخیره محصولات

  • کمپرسورها

  • برج های تقطیر و استابیلایزر

  • سپراتور ها

  • چیلر ها

  • بویلر و تزریق متانول

  • کمپرسور هوا و نیتروژن ساز

  • سیستم بارگیری محصول

بالا