گاز سبک (Lean Gas)

ظرفیت تولید گاز طبیعی در فاز اول ۳۰۰ هزار مترمکعب در روز و پس از اجرای فاز دوم کارخانه به ۱.۳۰۰.۰۰۰ متر مکعب در روز خواهد رسید.

این محصول علاوه بر امکان عرضه به عنوان سوخت، میتواند به عنوان خوراک در پتروشیمی ها مورد استفاده قرار گیرد.

مشخصات و ترکیبات:returngascomposition_havayargas

 

بالا