هوایار گاز بین الملل

کاهش گازهای فلر

هوایی پاک تر

حفظ سرمایه ملی

شرکت هوایار گاز بین الملل

شرکت هوایارگاز بین الملل در سال ۹۸ با هدف تمرکز بر صنایع مرتبط با گاز و مشتقات آن و همچنین صادرات محصولات گازی ثبت گردید. این شرکت قصد دارد تا در افق ۱۰ ساله خود در زمره یکی از بازیگران اصلی این حوزه در کشور قرار گیرد.
هوای پاک

هوایی پاک تر

سرمایه ملی

حفظ سرمایه ی ملی

لیست تجهیزات موجود در پلان طرح:

  • مخازن ذخیره محصولات

  • کمپرسورها

  • برج های تقطیر و استابیلایزر

  • سپراتور ها

  • چیلر ها

  • بویلر و تزریق متانول

  • کمپرسور هوا و نیتروژن ساز

  • سیستم بارگیری محصول

بالا