LPG

ظرفیت تولید ال پی جی در فاز اول ۵۰ تن در روز و پس از اجرای فاز دوم کارخانه به ۱۲۰ تن در روز خواهد رسید.

این محصول علاوه بر امکان عرضه به عنوان سوخت، میتواند به عنوان خوراک در پتروشیمی ها مورد استفاده قرار گیرد.

مشخصات و ترکیبات:

LPGComposition

بالا