+C5

ظرفیت تولید +C5 در فاز اول ۲۰ تن در روز و پس از اجرای فاز دوم کارخانه به ۵۰ تن در روز خواهد رسید.

این محصول علاوه بر امکان عرضه به مینی پالایشگاهها جهت تبدیل به سوخت، میتواند به عنوان خوراک در پتروشیمی ها مورد استفاده قرار گیرد.

مشخصات و ترکیبات:

C5+Composition

بالا