تکنولوژی بکار گرفته شده

 

 

 

 

 

 

 

      این کنسرسیوم قصد دارد تا با استفاده از دانش فنی خود و سایر شرکتهای دانش بنیان داخلی نسبت به احداث اولین کارخانه مینی ان جی ال کشور در منطقه چشمه خوش اقدام نماید. در طراحی و ساخت این کارخانه برای اولین بار از کمپرسورهای گاز فلر باز طراحی شده داخلی از نوع کراس هد - دابل اکت جهت استفاده در جمع آوری گازهای فلر استفاده شده است. بیش از ۹۰ درصد تجهیزات بکار رفته در کارخانه بصورت اسکید ساخته شده و پس از پایان این پروژه قابلیت حمل به مناطق دیگر نفتی را در کمترین زمان ممکن خواهد داشت.

تکنولوژی بکار گرفته شده

محصولات این کارخانه شامل  C3+  ، LPG   و  +C5  می باشد که قابل مصرف به عنوان خوراک پتروشیمی می باشند. همچنین گاز مایع تولیدی امکان عرضه به بازار مصرف به عنوان سوخت را دارد.

بر این اساس و با توجه به احتساب ۷۵% برای Plant Recovery، میزان محصولات تولیدی طرح عبارتند از:

محصول فاز اول(تن در روز) فاز دوم(تن در روز)
LPG ۵۰ ۱۲۰
+C5 ۲۰ ۵۰

جدول ۱-محصولات اصلی طرح

 

محصول فاز اول(متر مکعب در روز) فاز دوم(متر مکعب در روز)
گاز طبیعی ۳۰۰.۰۰۰ ۱.۳۰۰.۰۰۰
جدول ۲ –محصول جانبی طرح

 

بالا