شمایی از فرایند تولید

گاز همراه از واحد چشمه خوش از طریق یک خط جداگانه به واحد منتقل می شود. سیال ورودی حاوی هیدروکربن بخار، هیدروکربن مایع و آب است که به  جداساز کمپرسور وارد می شود. این تجهیز برای جداسازی جریان مایع و بخار استفاده می شود. پس از جدا شدن، بخار از بالای ظرف خارج شده و به سمت کمپرسور هدایت می شود. این جریان پس از ورود به کمپرسور دما و فشارش افزایش می یابد.

جریان گاز فرآیندی از کمپرسورها به سمت پوسته مبدلهای حرارتی جریان می یابد که در آن دما با استفاده از آب سرد (به عنوان محیط خنک کننده در سمت لوله مبدل حرارتی) کاهش می یابد، سپس هیدروکربن های مایع خنک شده در مبدل حرارتی وارد درام جداکننده دیگری می شوند. در طول خنک شدن، بیشتر هیدروکربن های سبکترهم مایع می شوند و در درام جداکننده جدا می شوند. بخار از درام خارج شده و در فلر تخلیه می شود البته قسمتی از این گاز فشرده می شود و به عنوان سوخت گاز استفاده می شود. هیدروکربن های مایع برای جداسازی بیشتر از بخش پایینی درام به سمت برج تثبیت کننده منتقل می شوند. در این مرحله مقداری آب آزاد از جریان پایین درام حذف خواهد شد .هیدروکربن های خروجی از جداکننده از طریق یک خط مستقیم به اولین برج به نام برج تثبیت کننده منتقل می شود.

برج تثبیت کننده یک برج با بستر پر شده است که جریان بالادستی را دریافت کرده  و ترکیبات سبک را در فاز  بخار بالای برج جداکرده و از آنجا به جهت مصرف گاز سوخت به سمت واحد موردنظر هدایت می شود.

مایع خروجی از  برج تثبیت کننده به برج جداساز وارد می شود. برج جداساز نیز یک برج با بستر پرشده است که اهمیت بالایی دارد زیرا که LPG و +C5 را جدا می کند. بخار بالای برج همان LPG است که پس از خنک شدن توسط کندانسور به مخازن ذخیر منتقل می شود. جریان پایین برج نیز +C5 است که دقیقا مشابه محصول دیگر این برج پس از خنک شدن به مخازن ذخیره منتقل می شود.

شمایی از فرآیند تولید_هوایارگاز

Instagram : Havayargas

بالا