محصولات

این شرکت با بکارگیری آخرین تکنولوژی روز دنیا گازهای همراه نفت را بعنوان خوراک دریافت کرده و محصولاتی نظیر گاز طبیعی،  C5+ , C3+ , LPG را تولید میکند.

 

 

 

بالا