محل اجرای طرح

     یکی از عوامل بسیار مهم در انتخاب مکان مناسب برای اجرای طرح حاضر، نزدیکی به منابع تامین مواد اولیه است که در این طرح همان گازهای مشعل (Flare) بوده و مربوط به مشعل واحد بهره برداری چشمه خوش می باشد. که در فاصله ۵۵ کیلومتری شهر دهلران به سمت دشت عباس قرار دارد. میزان نفت تولیدی این میدان حدود۴۰.۰۰۰ بشکه در روز می باشد که با رفع تحریم ها تا ۸۰.۰۰۰ بشکه نیز قابل افزایش می باشد. موقعیت مکانی سایت در شکل زیر نشان داده شده است:

محل اجرای طرح

زمین اجرای طرح به وسعت ۲۲.۰۰۰ مترمربع از سمت شمال به فنس واحد بهره برداری شرکت نفت، از شرق به فنس انبار حفاری، از غرب به فنس دکل مخابراتی نفت و از جنوب به جاده اختصاصی شرکت نفت محدود شده است.

بالا