مزایای محیط زیستی طرح

در نتیجه اجرای فاز ۱ کارخانه مینی ان جی ال چشمه خوش ، از سوختن  ۱۵۰ تن در روز و در پایان فاز ۲ ، از سوزاندن ۸۵۰ تن در روز از هیدرو کربن های گازی و میعانات گازی جلوگیری خواهد شد.

به عبارت دیگر در پایان فاز دوم این طرح از انتشار سالانه بیش از۱میلیون و ۳۰۰ هزارتن گازهای آلاینده محیط زیست جلوگیری خواهد شد.

مزایا محیط زیستی طرح
مزایا محیط زیستی طرح
مزایا محیط زیستی طرح
بالا